Практичне релігієзнавство

Практичне релігієзнавство – галузь релігієзнавства, яка, не вдаючись в наукові і термінологічні тонкощі, має завдання знайомитися з релігіями, «пробувати на собі» їхні практики й психотехніки, споглядати їх зсередини, описувати досвід (щоб гарно описати, часто чужого досвіду недостатньо), намагатися зрозуміти його вплив на всю людину – її тіло, гормональну й нервову системи, психіку, життя і поведінку вцілому.

З академічної точки зору, практичне релігієзнавство – це дисципліна, що зосереджується восновному на суспільних і політичних процесах між і всередині церков, але неначе випускає з поля зору головне – людину, її психіку, ті зміни, що в людині відбуваються під дією релігій та релігійних практик, те, що трансформує як зовнішнє, так і внутрішнє життя. Емпіричне дослідження цього найважливішого аспекту будь-якої найбільше, імхо, заслуговує назви «Практичне релігієзнавсто».

If you found an error, highlight it and press Shift + E or Alt to inform us.