КАРМА-СУТРА I: ЩО ТАКЕ КАРМА І ЯК З НЕЮ ЖИТИ

bltc.com  КАРМА СУТРА I: ЩО ТАКЕ КАРМА І ЯК З НЕЮ ЖИТИУ школі, пояснюючи індійську концепцію карми, підручники чомусь зосереджувалися на дії карми в “наступних втіленнях”, на її ролі як визначальника “наступних життів” і уникали розгляду карми у стосунку до цілком конкретного “теперішнього життя”. Мабуть, такий образ був закладений в радянську програму, щоб показати, які індуси з їх релігією і філософією дурні у світлі комуністично-атеїстичного сприйняття дійсності.

Дія карми, а саме того її аспекту, який завдячує поверненю/принесенню у наші життя “неприємних” речей і дій, чи ж, як дехто це називає, “кармічних воздаянь”, згодьтеся, цікавить нас значно більше, ніж гіпотететичні наслідки в гіпотетичних “наступних життях”.

Багато індусів, яких я навмисно про це допитував, не вірять у “наступні життя” – (а чого дурити себе і в них вірити, якщо не знаєш нічого при них напевне), але своє теперішнє життя цілком раціонально спримають у світлі концепції карми.  Зрозуміти це, на перший погляд, непросто, хоча б через увесь той дискурс довкола поняття “карма”, який склався у постсовковому ментальному просторі і заважає розібратися що ж це таке.

Отже, слово “карма” перекладається з санскриту просто як “дія”.

Ми звикли вихоплювати феномени з Потоку, однак, думка Сходу  схильна до цього значно менше, тому карма часто розглядається як сукупність систем “дія-наступна дія”, “причина-наслідок”. Для розуміння дії карми важливо розуміти можливу пов’язаність у частопросторовому контунуумі будь-якої дії з будь-якими наслідками незалежно від того чи ми бачимо\усвідомлюємо\здатні подумати про пов’язаність деяких дій. Наприклад, дехто не бачить причиннонаслідковго зв’язку між захворюванням на рак легень і двадцятилітнім курінням в об’ємі пачки цигарок щодня. Отримавши “кармічне воздаяння” цей “дехто” може навіть уподібнитися деяким біблійним чи драматичним персонажам і патетично кричати: “Боже, чому, Боже, за що?” Але Бог тут особливо ні при чім, принаймні безпосередньо, – просто діє карма, зв’язки причин і наслідків.

Деяка карма діє миттєво й більш-менш лінійно, зрозуміти таку значно простіше; деяка діє “непрямо” настільки, що ми можемо не усвідомлювати (“не вірити”) того, що дві події якось пов’язані. Приклад: якщо провести пуджу богині процвітання Лакшмі, ваш фінансовий стан покращиться, чи ні? – Знаю людей, які скажуть — що це нісенітниця, але знаю й таких, які використовують пуджі Лакшмі для покращення бізнесових справ, і скажуть, що вірять тому, що мають досвідне знання ефективності таких пудж.

Деякі “кармічні результати” розтягнено в часі, або ж вони діють віддалено, є карма, яка, ні з того, ні з сього (для нас), повертається ВНЄЗАПНО і наламує моменти тріумфу поганих героїв голівудських фільмів, але ці нюанси розглянемо якось пізніше….

Далі буде….

If you found an error, highlight it and press Shift + E or Alt to inform us.


Tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.